הלם : כך נראתה אביבית בר זוהר לפני כל הניתוחים!

אחרי כל כך הרבה ניתוחים שהיא עברה, אנשים מתקשים להאמין שהעיניים שלה הן אכן שלה ולא עדשות, והיא החליטה להשים לזה סוף.

"אולי די לשאול אותי אם העיניים שלי זה עדשות? 'אביבית זה עדשות?, זה שלך?' זה עיניים שלי! זה עיניים מאבא משה, ייבוא אישי מטוניס אז די לשגע אותי אם זה עדשות. חמודות זה שלי!"

כך נראתה אביבית לפני כל הניתוחים! 

 

תגובות