קשה לצפייה: בחור לוחץ מתחת ללשון כדי להוציא אבן מבלוטת הרוק

התופעה נקראת אבנים בבלוטת הרוק.

תגובות